ดูบทความแง่งามความเจ็บปวด

แง่งามความเจ็บปวด

หมวดหมู่: KNOWLEDGE

แง่งามความเจ็บปวด

จะมีใครสักคนไหม ที่ในชีวิตนี้ไม่เคยลิ้มรสความเจ็บปวด

 

ความเจ็บปวด เป็นความรู้สึกที่ไม่สบาย ไม่พึงปรารถนา หากเกิดขึ้นกับใคร ก็ทำให้การดำรงชีวิตมีอันต้องผิดเพี้ยนไปไม่มากก็น้อย เพราะมันมีผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงและยังมีผลกับเรื่องของจิตใจด้วย  โดยพบว่า คนที่มีปัญหานี้ จะเกิดภาวะเครียด กังวล หวาดกลัว และซึมเศร้าร่วมด้วย

ทุกความเจ็บปวดล้วนมีสาเหตุ  หลายคนพยายามหาเหตุแห่งความเจ็บปวดมาตั้งแต่สมัยโบราณ บ้างก็โทษว่าเป็นการลงโทษของผีสางเทวดา บ้างก็ว่าเกิดจากการขาดความสมดุลของร่างกาย จนสุดท้ายมาค้นพบว่า แท้จริงแล้วต้นเหตุของความเจ็บปวด เกิดจากการกระตุ้นปลายเส้นประสาทในบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วมีการส่งกระแสประสาทไปยังสมองส่วนกลาง เพื่อแปลผลและทำให้เรามีความรู้สึกปวดในตำแหน่งนั้นๆ

 

  ความเจ็บปวดในทางการแพทย์ แบ่งตามพยาธิกำเนิดได้เป็น 2 ชนิด คือ

1.Nociceptive pain เป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บ อักเสบ หรือการทำลายเนื้อเยื่อ สามารถแบ่งย่อยออกเป็น

somatic pain เป็นการเจ็บปวดของโครงสร้างร่างกายที่ไม่ใช่อวัยวะภายใน สามารถระบุตำแหน่งที่ปวดได้ชัดเจน เช่น ปวดแผลที่มือจากการถูกมีดบาด ปวดขาจากการถูกของแข็งกระแทก

visceral pain เป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในร่างกาย ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ปวดได้ชัดเจน เช่น มีอาการปวดท้อง แต่ก็บอกไม่ได้ว่า ต้นเหตุมาจากอวัยวะส่วนใด

2.Neuropathic pain  เป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากระบบประสาททำงานผิดปกติ   ลักษณะความปวดจะมีอาการแสบร้อน บางครั้งก็รู้สึกเหมือนไฟช๊อตร้าวไปยังตำแหน่งอื่น ตัวอย่างของความปวดแบบนี้ เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณหลังแล้วมีอาการปวดร้าวลงขา เป็นต้น

ความเจ็บปวด เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอน     และแต่ละคนก็มีขีดจำกัดของความอดทนและการแสดงออกของท่าทางและอารมณ์ที่แตกต่างกัน  ในปัจจุบันพบว่า มีปัจจัยบางอย่างที่มีผลกับการทนทานต่อความเจ็บปวดของมนุษย์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1.อายุ : ผู้ใหญ่จะมีความอดทนมากกว่าเด็ก  โดยเฉพาะในคนสูงอายุจะอดทนเป็นพิเศษ เพราะไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหลาน ไม่อยากไปพบหมอที่โรงพยาบาลเพราะ กลัวการรักษาผ่าตัด   ยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าร่วมด้วย ก็จะยิ่งไม่ยอมพูด  กว่าจะยอมบอกก็เข้าขั้นเจ็บปวดเจียนตาย

2.เพศ : เพศชายมีความอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าเพศหญิง

3.เชื้อชาติ : ประชาชนในประเทศแถบสแกนดิเนเวียจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้รับรังสีความร้อนบางตัว ในขณะที่ประชากรในแถบยุโรปตอนเหนือไม่มีความรู้สึกดังกล่าว แม้จะได้รับรังสีในปริมาณที่เท่ากัน  หรือ ผู้หญิงอิตาเลี่ยนมีความทนทานต่อการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ได้ในระดับที่ต่ำกว่าหญิงชาวอเมริกันพื้นเมือง

4.วัฒนธรรม : บางพื้นที่มีความเชื่อว่า การแสดงความเจ็บปวด เป็นการบอกคนทั้งโลกว่าเราอ่อนแอ มีผลทำให้ความเชื่อถือทางสังคมของคนๆนั้นลดถอยลง, บางลัทธิสอนให้คนเก็บซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ เพราะเชื่อว่าความเจ็บปวดเป็นสัญญานแห่งความตาย และถือว่ายารักษาโรคเป็นของแสลงที่ผิดต่อหลักคำสอน ,   บางความเชื่อก็บอกว่า การได้รับยาแก้ปวดมากๆจะนำไปสู่การติดยาได้ในที่สุด

    การจะบอกว่า มนุษย์ทุกคนรู้จักกับความเจ็บปวดดูจะไม่ถูกต้อง เพราะยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้ เพราะป่วยเป็นโรคบางอย่าง ซึ่งเราแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

 1.ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทมาตั้งแต่กำเนิด  คือ Congenital insensitivity to pain เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะไม่รู้จักความรู้สึกเจ็บปวด  เราจะพบบาดแผลตามร่างกายผู้ป่วยได้บ่อย เพราะไม่ว่าจะเกิดอันตรายใดๆขึ้นกับร่างกาย แม้จะร้ายแรงเพียงใด ก็ไร้ความรู้สึก 

2.ผู้ป่วยที่เดิมทีเป็นคนมีความรู้สึกปกติแต่มาป่วยเป็นโรคบางโรค เช่น โรคเบาหวานในระยะที่เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม, โรคเรื้อน, อุบัติเหตุรุนแรงที่ทำให้เกิดการทำลายของเส้นประสาทหรือไขสันหลังอย่างถาวร เป็นต้น ซึ่งทำให้ประสาทการรับรู้เสื่อมหรือถูกทำลายไป ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะรู้จักว่าความเจ็บปวดเป็นอย่างไร  แต่มาสูญเสียมันไปภายหลังจากที่ป่วยเป็นโรค     

โดยปกติ มนุษย์จะใช้ชีวิตด้วยความเคยชิน โดยเฉพาะกับเรื่องร่างกายของตัวเอง เราจะรับรู้หรือใส่ใจในอวัยวะที่เรามีอยู่ ก็ต่อเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น เช่น เป็นแผลที่ฝ่าเท้า เราก็จะมีความรู้สึกที่เท้าข้างนั้นตลอด ทั้งที่ทุกวันที่ผ่านมาก็ไม่เคยจะคิดถึงเท้าข้างนี้มาก่อน เพราะมันอยู่สุดปลายติ่งไกลจากหัวใจเหลือเกิน  แต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เข้ามาเตือนให้เรารู้ตัว ถ้าเราต้องสูญเสียความสามารถในการเจ็บปวดไป เราจะไม่รู้ว่ามีแผลเกิดขึ้นที่ไหน เราจะไม่สนใจเท้าของเราราวกับว่ามันเป็นเหมือนวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของเรา  จึงเกิดเป็นความบกพร่องในการดูแลตัวเอง ทำให้กระบวนการรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้า  กว่าจะรู้ตัว แผลเล็กก็กลายเป็นแผลใหญ่โตติดเชื้อเหวอะหวะไปเสียแล้ว  

แม้ว่าความเจ็บปวดจะทำให้เราทุกข์ทรมาน แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง ความเจ็บปวดก็เป็นเหมือนของขวัญที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ ให้มีสัญชาตญานในการปกป้องตัวเองให้ให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทำให้เกิดการการระมัดระวังไม่ให้ตัวเองต้องเจ็บซ้ำเจ็บซ้อน

ต้องขอบคุณความเจ็บปวดที่ทำให้เราเป็นคนใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ขอบคุณที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น ขอบคุณที่ช่วยฝังบทเรียนอันล้ำค่าให้เข้าไปอยู่ในใจและทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตยังเป็นชีวิต ยังมีลมหายใจอุ่นๆ ทำให้รู้ว่าเท้าข้างนี้ยังไม่กลายเป็นสิ่งแปลกปลอม และรู้ว่ายังมีหัวใจดวงน้อยๆเต้นอยู่ภายในร่างกายของเรา

 

  

 

 

 

11 พฤษภาคม 2560

ผู้ชม 13932 ครั้ง