ดูบทความส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

หมวดหมู่: NEWS

มูลนิธิ EDF จับมือมหาวิทยาลัยวาคายาม่า จัดกิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาการศึกษานักเรียนไทย

เพื่อร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะด้านการศึกษาและจริยธรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวาคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวาคายาม่าขึ้น ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การพับกระดาษโอริกามิ การประดิษฐ์คอปเตอร์ไม้ไผ่ การทำบุญตักบาตร การทำกระทง รวมถึงทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังได้นำสินค้าของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่นจำหน่ายเพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF อีกด้วย

 

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมหรือสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้เงินจากการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลหลากหลายรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค (Giving Back Association)และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 

#EDF #มูลนิธิ #องค์กร #ประเทศญี่ปุ่น

 


…………………………………….
"เที่ยวไม่ใช่เรื่องยาก ที่ยากคือการตัดสินใจ"
www.checktour.com
www.sayhijapan.net
.
FB หาทัวร์เที่ยว : https://fb.com/hatourtiew
FB Checktour Mag : https://fb.com/travelbychecktour
FB Say Hi Japan : https://fb.com/sayhijapan
Line ID: @hatourtiew

 

11 พฤษภาคม 2560

ผู้ชม 536 ครั้ง