ดูบทความพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง นอร์เวย์(The Viking Ship Museum)

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง นอร์เวย์(The Viking Ship Museum)

หมวดหมู่: HOT REVIEW

ความน่าชมบนแผ่นดินนอร์เวย์ที่เรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวออสโลคือที่นี่ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง” (The Viking Ship Museum) สถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนึ่งในพาหนะชิ้นสำคัญที่สุดของโลกอย่างเรือไวกิ้ง และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยหากไม่มีการจัดแสดงเรือไวกิ้งโบราณ 3 ลำอายุพันกว่าปีที่เคยจมอยู่ใต้ดินรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมีการขุดพบในปี 1867 หรือเมื่อ 150 ปีก่อน สันนิษฐานว่าเรือไวกิ้งที่ขุดค้นพบนี้สร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยยังอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียงบางลำเท่านั้นที่แตกหักไปบ้างจากเรี่ยวแรงของรถแทรกเตอร์ที่เข้าไปบุกเบิกพื้นที่บริเวณที่เรือถูกฝังอยู่และพบเรือเข้าโดยบังเอิญก่อนจะมีการเริ่มต้นขุดค้นกันอย่างเป็นทางการ

 

ต้องอธิบายว่าสำหรับชาวไวกิ้งแล้วเรือเหล่านี้คือพาหนะแห่งชีวิตที่พวกเขาใช้เป็นทั้งพาหนะออกค้าขายทำมาหากิน เป็นที่อยู่อาศัย สำรวจดินแดนใหม่กระทั่งถึงออกรบ ดังนั้นเมื่อเราได้เข้าชมเรือไวกิ้งโบราณจึงให้ความรู้สึกถึงความกล้าหาญและยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในอดีต สมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์ลำแรกมีชื่อว่า “The Oseberg Ship” เรือที่สร้างด้วยไม้โอ๊กและมีขนาดความยาวถึง 22 เมตร มีส่วนกว้างของลำเรือ 5 เมตร สันนิษฐานว่าจะสร้างในปี 820 ขนาดลำเรือใหญ่ขนาดต้องใช้ฝีพายประมาณ 30 คน แต่ที่ทำให้ทีมผู้ขุดค้นเรือฮือฮากันมากคือการพบร่างหญิงสาวสองร่างบนเรือที่ทำให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเรืออาจเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพของชาวไวกิ้งมาก่อน

เรือลำที่ 2 “The Gokstad Ship” ซึ่งยาวกว่าลำแรกเพราะวัดความยาวได้ 23 เมตรในขณะที่มีความกว้างเท่ากัน สร้างขึ้นในปี 900 พร้อมกับเรือที่พบเป็นลำที่ 3 “The Tune Ship”

และเรือลำที่ 3 นี้เองที่เสียหายไปมากในระหว่างการค้นพบจนเหลือเพียงแค่ซากเรือและกระดูกงู

นอกจากส่วนของเรือแล้วภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงเครื่องใช้ที่ค้นพบในเรือไว้ด้วย เช่น รองเท้า ถังไม้ และไม้แกะสลักรูปหัวสัตว์ต่างๆ

13 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 4542 ครั้ง