"แค่เริ่มเดินทาง โลกที่เคยกว้างแค่แคบลง"
นิตยสารที่จะทำให้คุณรู้จักถึงประวัติที่มา สถานที่ท่องเที่ยว
การเตรียมตัวก่อนเที่ยว และอีกมากมายในโลกใบนี้
"เที่ยวไม่ใช่เรื่องยาก ที่ยากคือการตัดสินใจ"